Bundeling Geriatrische Revalidate Zorg (GRZ) en Eerste Lijns Verblijf (ELV) in West-Brabant

De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring hebben besloten kun krachten te gaan bundelen op het gebied van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en het Eerste-Lijns-Verblijf (hoog complex).
Het doel is om deze zorg ook in de toekomst dicht bij de revalidanten in de regio West-Brabant te kunnen blijven bieden.

4SCENERGY begeleidt dit traject waarbij, met inbreng van belanghebbenden, gezamenlijk vorm gegeven wordt aan een toekomstbestendig succesvolle nieuwe organisatie die haar dienstverlening gaat leveren in een optimale balans tussen PASSION, PEOPLE, PLANET en PROFIT