Hét wonder is niet eens het échte grootste wonder!!!

Een waterval ónder water in kon mijn ogen bijna niet geloven!! Een natuurfenomeen op een eiland dat de afmeting heeft van de helft van de provincie Limburg (Mauritius).

En hoe wonderlijk………het grootste wonder is niet de “waterval” zelf…………Nee het grootste wonder is dat dit  een optische illusie is die alleen waar te nemen is door op een bepaalde hoogte en onder een specifieke hoek ernaar te kijken!

De inspiratie voor ontwikkeling die ik er uit haal:       ” In hoeverre leiden ontwikkeltrajecten daadwerkelijk  tot verandering of ontwikkeling en brengen ze jou energie?….. Of is er sprake van een optische illusie?…..Zijn de resultaten op orde, maar gaan mensen niet vol energie naar huis?….. Hebben we een leuke en gezellige werkomgeving maar blijven de resultaten achter?”…..

Het is pas écht een wonder als je verbluffende aantoonbare resultaten bereikt en ook nog energie haalt uit samenwerking en jezelf! Zou niet iedereen zo’n wonder willen? Ik wel in elk geval!

Met nieuwe avontuurlijke energie ben ik weer beschikbaar voor iedereen die (optische) illusies wil omzetten naar aantoonbare resultaten, gedrags- én organisatieontwikkelingen!