Hoe   leren we van en met elkaar in de bonte kermis van een organisatie

“Hoe leren we van en met elkaar in de bonte kermis van een organisatie”, was 15 november j.l.  het thema van de regionale bijeenkomst voor leden van raden van toezicht van de NVTZ. Een inspirerende bijeenkomst waar veel kennis en ervaring tussen leden van raden van toezicht met elkaar werd gedeeld.

De bijeenkomst werd begeleid door Carla Verkeste en Wilma Bakker.

Ons handelen wordt voor 95% bepaald door ons onderbewuste. Wist u dat we 35% van onze talenten niet benutten als we niet BEWUST sturen op de natuurlijke kracht die in ons onderbewust aanwezig is?

Carla en Wilma presenteerden een voorbeeld waarbij de kwetsbare kracht van een raad van toezicht inzichtelijk gemaakt werd met een meting. Hieruit werd zichtbaar hoe belangrijk het is om de natuurlijke kracht van de leden van een raad  te laten aansluiten op datgene wat een organisatie nodig heeft. Een vanzelfsprekende maar ook intrigerende ontdekking!

Meer hierover kunt u lezen in het  verslag van deze bijeenkomst dat  u HIER kunt downloaden. Meer informatie over de metingen en het bewustwordingsprogramma voor onbewuste natuurlijke kracht kunt u lezen op www.zininpit.nl