Planet

“Het opstellen van een nieuwe theorie is niet hetzelfde als het slopen van een oude schuur om op die plaats een wolkenkrabber te bouwen. Het lijkt veel meer op het beklimmen van een berg, waarbij we nieuwe en weidse gezichten aanschouwen en waarbij we onverwachte verbindingen ontdekken tussen ons uitgangspunt en zijn rijke omgeving.”  Albert Einstein

PLANET | omgeving | samenhang | samenwerking | aanpassing | afgestemd op de context | anticiperen |

De omgeving verandert. Dit kan interne veranderingen vergen die verder gaan dan wat uw (deel)organisatie aankan. U moet ineens maatschappelijk verantwoording gaan afleggen. Moeten we gaan fuseren? Jong blad ziet ontzettend veel nieuwe groeimogelijkheden, maar uw organisatie is nog niet zover. Dit alles kan vluchtgedrag veroorzaken waardoor u – in het ergste geval – onderaan de markt gaat bungelen.

Ondersteuning bij transitiemanagement

4SCENERGY ondersteunt u graag bij transitiemanagement. Door van binnen naar buiten én van buiten naar binnen te kijken en de benodigde veranderingen te identificeren. Deze door te voeren en zo aansluiting te vinden én houden bij de veranderende omgeving. Daarbij puttend uit de kwaliteiten en natuurlijke kracht van uw eigen medewerkers.

De pijler Planet geeft optimaal rendement in samenspel met de pijlers Passion, People en Profit.

Interesse in de mogelijkheden van de pijler Planet, onze ervaring en onze samenwerkingspartners op dit gebied? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Vragen van onze klanten

  • “Wij willen naar een geformaliseerde samenwerkingsvorm met een andere organisatie”
  • “Hoe verhouden wij ons tot andere partijen in onze omgeving?”
  • “Kunnen wij onze dienstverlening alleen blijven doen of moeten we dit met anderen doen?”
  • “Hoe verhouden onze resultaten zich tot andere partijen?”