30 jaar bestaan NBVH

30 jaar bestaan NBVH

Onze beroepsgroep NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten) bestaat vandaag 30 jaar! En dat is een feestje waard. Ook ruimte in mijn praktijk voor het feestje dat ik deel met 400 andere hypnotherapeuten, die meer en meer laten ervaren wat de kracht van ons onbewuste is. Proficiat collega's!
Workshop HYPNOTHERAPIE in organisaties

Workshop HYPNOTHERAPIE in organisaties

In veel organisaties heeft men nog de indruk dat alles op basis van ratio en logica gedaan kan worden…………..het tegendeel is echter waar!  De rol van het onbewuste in werksituaties is nog een sterk onderbelicht thema maar heeft wel enorme consequenties voor bedrijven! Met een steeds onzekerdere vergoedingssystematiek van zorgverzekeraars in het vooruitzicht, ligt er voor hypnotherapeuten nog veel onontgonnen terrein om hypnotherapie in te zetten bij organisaties en bedrijven waarmee zij medewerkers meer in hun kracht kunnenzetten en daarmee resultaten verbeteren. Wat het betekent om als therapeut in organisatieontwikkelingstrajecten te werken gaat…
Masterclas Gedrag aan de top

Masterclas Gedrag aan de top

Cultuur en waarden en normen worden steeds meer erkend als belangrijke elementen van goede governance. Bijna alle governancecodes besteden er aandacht aan. Deze elementen zijn niet gemakkelijk in regels te vatten. De cultuur van een organisatie is zichtbaar in het gedrag van mensen. Gedrag van mensen wordt mede gestuurd door (impliciete) waarden en normen, die ze voor zichzelf en anderen vinden gelden. Gedrag wordt ook gestuurd door verwachtingen en de spelregels in een organisatie. Waar bankiers een bonus als motivatie heel gewoon vinden, zal dat in de gezondheidszorg niet snel de drijfveer van…