SAMENWERKING = gelijkwaardigheid + gelijkgerichtheid + verbondenheid + vertrouwen

Bij de stichting Radar streven we naar onderlinge gelijkwaardigheid, gerichtheid, verbondenheid en vertrouwen. Kortom de basis-ingrediënten voor SAMENWERKING.

De eerste stap voor samenwerking is eens bij elkaar in “de keuken” kijken. Voor ons als raad van toezicht betekent dat dat we regelmatig locaties van de stichting bezoeken en verbinding houden met alle betrokken partijen.

Voor de cliëntenraad van Radar betekende dit dat zij graag wilde weten wat hun raad van toezicht doet, hoe hun vergadering verloopt en wat zij bespreken.

Dat kun je natuurlijk vertellen, maar ook ervaren. Dus woonde de Centrale Cliëntenraad als toehoorder een reguliere vergadering van de Raad van Toezicht bij. Een geweldige ervaring voor alle partijen, dat is wat wij bij Radar verstaan onder SAMENWERKING