Certificering drijfverenmeting verlengd!

Mijn certificaat voor de drijfverenmeting op het onbewuste, waarmee ik persoonlijke ontwikkelpotentie in kaart breng, is weer voor 2 jaar verlengd!

Dus behoefte aan een nieuwe inspiratie in je loopbaan, een stevige zelfevaluatie of meer energie?

Bij mij kan dit vakkundig en professioneel eventueel aangevuld met coaching of therapie

#samenkomjeverder #loopbaanbegeleiding #ikziehetevennietmeerzitten #vindeentherapeut #analytischedieptepsychologie #onderbewustzijn