De energie en inspiratie van het vergaderen met mensen met een verstandelijke beperking

In veel vergaderingen die ik bijwoon wens ik dat ik dezelfde energie en inspiratie zou kunnen ervaren die ik krijg van een vergadering met de cliëntenraad van Radar!

Deze cliëntenraad wordt gevormd  door 11 cliënten met een verstandelijke beperking. Een aantal van hen kan niet lezen en anderen hebben moeite om zich te verwoorden. We helpen elkaar om op een gelijkwaardige manier de organisatie zo goed mogelijk in te richten voor alle cliënten van Radar, een ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Als ik afweeg waar deze energie en inspiratie bij mij vandaan komt, kom ik tot de conclusie dat dit voortkomt uit de wederzijdse bereidheid om:

  • elkaar te accepteren met alle beperkingen die we (allemaal!) hebben;
  • de vergadering en de stukken zo in te richten dat het leesbaar en begrijpelijk is;
  • oprecht naar elkaar te luisteren;
  • te zorgen dat we allemaal alles snappen en hetzelfde beeld delen;
  • gezamenlijk naar een gedragen oplossingsrichting te zoeken.

Zo zou ik élke vergadering wel willen ervaren, wat een verrijking!