…ik kan nog meer dan ik dacht!

Al jaren starten we met alle betrokkenen binnen Radar (Maastricht) altijd met 2 vragen:

“WIE IS DE PERSOON DIE WE GAAN ONDERSTEUNEN?” en “HOE HALEN WE HET BESTE IN DE ANDER NAAR BOVEN?’

Dat geldt óók voor mij als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.

Als dan ik dan de cliënt in deze VLOG hoor zeggen dat hij er trots op is dat hij meer kan dan hij dacht, kan ik dat alleen maar bevestigen! Geldt ook voor mij Robert……..TROTS

Goed gedaan met zijn allen, dit is waarom we hiermee zijn gestart!!