Masterclas Gedrag aan de top

Cultuur en waarden en normen worden steeds meer erkend als belangrijke elementen van goede governance. Bijna alle governancecodes besteden er aandacht aan. Deze elementen zijn niet gemakkelijk in regels te vatten. De cultuur van een organisatie is zichtbaar in het gedrag van mensen. Gedrag van mensen wordt mede gestuurd door (impliciete) waarden en normen, die ze voor zichzelf en anderen vinden gelden. Gedrag wordt ook gestuurd door verwachtingen en de spelregels in een organisatie. Waar bankiers een bonus als motivatie heel gewoon vinden, zal dat in de gezondheidszorg niet snel de drijfveer van professionals zijn.

Op 12 oktober a.s. zullen we in de Masterclass ‘Governance en gedrag aan de top’ verkennen  hoe belangrijk gedrag voor governance is, wat je daar als bestuurder en toezichthouder van moet weten en hoe je er mee om kunt gaan. Hans Hoek (C3) gaat in op de ontwikkelingen in governance en de steeds toenemende rol van gedrag daarin.  Carla Verkeste (4SCENERGY) gaat  in op de praktische kant van het sturen op goed gedrag en het onderkennen en corrigeren van (dreigend) verkeerd gedrag.

Door de hele masterclass heen zullen beide voorbeelden aanhalen van gedrag aan de top en de effecten, die dat op de organisatie of de maatschappij heeft gehad. Deelnemers worden uitgenodigd om eigen ervaringen in te brengen. Vanuit theorie en praktijk worden zo veel als mogelijk praktische hulpmiddelen aangereikt.

Meer hierover en inschrijven