Als ik het woord hypnose of hypnotherapie gebruik roept dit nogal eens het beeld op van iets “zweverigs” waarmee je het bewustzijn van een ander kan overnemen en je iemand dingen kan laten doen zónder dat deze hier zelf invloed op heeft………….ONZIN!

Tot voor kort behoorde hypnose tot het domein van de gebedsgenezers en kwakzalvers en moesten zelfs traditioneel opgeleide artsen er helemaal niets van weten.

Met name Professor Ap Dijksterhuis richt zich als jaren als onderzoeker op de rol van het onbewuste en intuïtieve processen, en heeft daar veel publicaties en boeken over geschreven.

En inmiddels zijn er veel medische onderzoeken die de werking van hypnotherapie volledig neurowetenschappelijk kunnen verklaren. Op het gebied van medische toepassingen hebben o.a. Professor Marc Benninga, kinderarts in het AMC (onderzoek naar het effect van hypnose bij kinderen) en het onderzoek van Arine Vlieger, naar de effectiviteit van hypnotherapie bij chronische klachten, een grote bijdrage geleverd om ervoor te zorgen dat hypnotherapie meer bekendheid kreeg.

Door al dit wetenschappelijke onderzoek naar het onbewuste is de behandeling van patiënten met hypnose nu in tientallen Nederlandse ziekenhuizen dagelijkse praktijk met name bij chronische-, hardnekkige- en/of onverklaarbare klachten.