Regiobijeenkomst voor toezichthouders Limburg

De NVTZ organiseert 21 juni a.s. weer een interactieve regiobijeenkomst voor toezichthouders in Limburg. Thema is “UBUNTU” met de cliëntenraad. Doelstelling is het leren van elkaar in de dialoog tussen cliëntenraad en raad van toezicht.

Inschrijving is mogelijk via de website van de NVTZ.