Masterclas Gedrag aan de top

Masterclas Gedrag aan de top

Cultuur en waarden en normen worden steeds meer erkend als belangrijke elementen van goede governance. Bijna alle governancecodes besteden er aandacht aan. Deze elementen zijn niet gemakkelijk in regels te vatten. De cultuur van een organisatie is zichtbaar in het gedrag van mensen. Gedrag van mensen wordt mede gestuurd door (impliciete) waarden en normen, die ze voor zichzelf en anderen vinden gelden. Gedrag wordt ook gestuurd door verwachtingen en de spelregels in een organisatie. Waar bankiers een bonus als motivatie heel gewoon vinden, zal dat in de gezondheidszorg niet snel de drijfveer van…

van natuurluk duursaam naar 4SCENERGY

In het kader van specialisatie van dienstverlening gaat 4SCENERGY, vanuit natuurluk duursaam, verder  met de focus op de balans tussen PASSION (Drijfveer), PEOPLE (Mensgericht), PLANET (De omgeving), PROFIT (Toegevoegde waarde). Meer hierover op de website www.4scenergy.nl Zoals u van ons gewend was blijven wij uitgaan van de kennis en vaardigheden die in een organisatie reeds aanwezig zijn en proberen wij samen met u en uw medewerkers, in wederzijds vertrouwen, de aansluiting naar uw toekomstbeeld te maken.