Workshop HYPNOTHERAPIE in organisaties

In veel organisaties heeft men nog de indruk dat alles op basis van ratio en logica gedaan kan worden…………..het tegendeel is echter waar! 

De rol van het onbewuste in werksituaties is nog een sterk onderbelicht thema maar heeft wel enorme consequenties voor bedrijven!

Met een steeds onzekerdere vergoedingssystematiek van zorgverzekeraars in het vooruitzicht, ligt er voor hypnotherapeuten nog veel onontgonnen terrein om hypnotherapie in te zetten bij organisaties en bedrijven waarmee zij medewerkers meer in hun kracht kunnenzetten en daarmee resultaten verbeteren.

Wat het betekent om als therapeut in organisatieontwikkelingstrajecten te werken gaat Carla, samen met Louise Wigchert (HR manager en hypnotherapeut), op 19 maart a.s. uitleggen in een workshop aan leden van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH).

In deze workshop gaan Louise en Carla leden laten ervaren wat de verschillen kunnen zijn tussen het werken in een organisatie en het werken met individuele cliënten in een eigen praktijk.

Aan de hand van deze workshop kunnen therapeuten inzage krijgen of deze andere dimensie van het inzetten van hypnotherapie wellicht óók voor hen geschikt zou kunnen zijn.

Carla Verkeste, 4SCENERGY

Louise Wigchert, DroomArt