Angst kennen we allemaal en de meeste mensen kunnen hier goed mee omgaan. Het wordt een fobie als je in paniek raakt, dingen daardoor niet meer durft. Angst kan zorgen voor kortademigheid, duizeligheid, hartkloppingen, trillen en beven, zweten, misselijkheid etc. Als gevolg van angst kun je je minder vrij bewegen, vermijd je misschien dingen die je extra angstig maken, of je gaat juist allerlei dingen doen om je niet angstig te voelen.

Je spreekt van een trauma als het gaat het om herinneringen aan nare of zelfs schokkende gebeurtenissen die zich maar blijven opdringen en die je dagelijks functioneren behoorlijk kunnen hinderen. Dit kan variëren van nervositeit tot angstwekkende beelden, herbelevingen, flashbacks, nachtmerries en allerlei gedragingen zoals vermijden, vluchten of dichtklappen.

Ook kunnen er door angsten, fobieën en trauma’s fysieke klachten ontstaan. Bij de behandeling van trauma’s kunnen verschillende technieken gebruikt worden zoals bijvoorbeeld trance, EMDR en IEMT worden ingezet. Welke techniek ingezet wordt hangt af van het type angst, fobie of trauma en jouw lichamelijke klachten.

EMDR (Eye Movement Desensitization en Reprocessing) en IEMT (Integral Eye Movement Therapie) zijn zogenaamde SWIPE technieken waarmee trauma en schokkende gebeurtenissen op een zeer effectieve manier kunnen worden verwerkt. Tijdens de sessie neemt de cliënt de meest beladen herinnering in gedachten. Tegelijkertijd worden door de therapeut de linker- en rechterhersenhelft gestimuleerd. Dit kan o.a. gebeuren door het heen en weer bewegen van een stok met een balletje voor de ogen van de cliënt. Deze vormen van therapie zijn erg effectief en worden met name toegepast na het meemaken van ernstige gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, verkeersongelukken, oorlogshandelingen, mishandeling en roofovervallen. Maar zijn tevens effectief bij het oplossen van fobieën. Ook kunnen ze worden toegepast om bij verslavingen de drang naar het verslavende middel te verminderen.