Nieuwjaarsduik: een angst vervangen door energie!

Nieuwjaarsduik: een angst vervangen door energie!

Bij wijze van experiment heb ik afgelopen half jaar, met ademhalingsoefeningen en het aanbrengen van mentale focus (trance),  mijn weerstand tegen koude overwonnen met als resultaat: DE NIEUWJAARSDUIK. Mijn onderbewuste afkeer tegen koude heb ik omgezet naar ontspanning en energie! Een bijzondere ervaring die aansluit bij theorie van Wim Hof (Iceman). Hij toonde tevens aan dat je met deze techniek jezelf weerbaarder maakt en je hoeveelheid energie kunt verhogen. We zijn zélf in staat om onze weerstandspatronen, die het realiseren van onze doelen stiekem in de weg kunnen zitten, te doorbreken en daarmee…
De kracht van het onder-bewust-zijn op organisatieontwikkeling

De kracht van het onder-bewust-zijn op organisatieontwikkeling

"Tot dat je het onbewuste bewust maakt, blijft het je leven dirigeren en noem je het toeval", Carl Jung Carl Jung (1875 - 1961) ontdekte dat de menselijke psyche is opgebouwd uit het bewustzijn en het onbewuste. De relatie tussen beiden wordt vaak vergeleken met een ijsberg. Met als zichtbare deel het bewustzijn en het deel onder water als het onbewuste. De omvang van het deel onder water wordt geschat op circa 200.000(!) maal de omvang van het stuk boven water, wat vergelijkbaar is met de afstand van Maastricht tot Amsterdam (onbewuste) versus…
Hét wonder is niet eens het échte grootste wonder!!!

Hét wonder is niet eens het échte grootste wonder!!!

Een waterval ónder water in kon mijn ogen bijna niet geloven!! Een natuurfenomeen op een eiland dat de afmeting heeft van de helft van de provincie Limburg (Mauritius). En hoe wonderlijk.........het grootste wonder is niet de "waterval" zelf...……...Nee het grootste wonder is dat dit  een optische illusie is die alleen waar te nemen is door op een bepaalde hoogte en onder een specifieke hoek ernaar te kijken! De inspiratie voor ontwikkeling die ik er uit haal:       " In hoeverre leiden ontwikkeltrajecten daadwerkelijk  tot verandering of ontwikkeling en brengen ze jou…
Op zoek naar een nieuw wonder!

Op zoek naar een nieuw wonder!

Dat je wonderen kan creëren met  de synergie in het samenspel tussen Passion, People, Planet en Profit  dat wist je waarschijnlijk  wel. Mogelijk heb je hierdoor de sleutel naar succes zelfs al eens kunnen ervaren. Hoeveel energie krijg jij als je kan doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent, je veel plezier beleeft aan samenwerking met anderen en je daarnaast verbluffende aantoonbare resultaten bereikt! Na zo'n dag werken ga je toch vol energie naar huis? Is dat geen wonder? Zou niet iedereen dit willen? Ik wel in elk geval. Daarom…
Werken aan de toekomst

Werken aan de toekomst

We zijn weer druk bezig met de toekomst. Wilma Bakker en Carla Verkeste gunnen elke organisatie succes en willen hen laten ervaren hoe je concreet kan werken aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten tot een succesvolle organisatie. Ze worden hierbij ondersteund door Joni Simon Pena en Lea van Heun (JSPreclame), een inspirerende en energieke samenwerking. Wordt vervolgd!
Wat hoor jij bij de koffieautomaat?

Wat hoor jij bij de koffieautomaat?

Veel onderwerpen worden wél bij de koffieautomaat besproken maar komen tijdens overleggen niet aan de orde. Vaak is dat juist informatie over de hardnekkige patronen die het succesvol presteren van jouw organisatie stiekem flink in de weg kunnen zitten. Je zou zeggen: “laten we er iets aan doen”. Het zijn echter deze hardnekkige patronen die dit blokkeren en daarmee de aanwezige potentie belemmeren. Een aanpak met reguliere trainingen brengt niet het verschil.  Wij beschikken over een onderscheidend instrument dat die hardnekkige patronen én het potentieel van een organisatie in beeld brengt. Uniek in…
De kracht van ons slimme onderbewustzijn

De kracht van ons slimme onderbewustzijn

Als ik het woord hypnose of hypnotherapie gebruik roept dit nogal eens het beeld op dat een ander je bewustzijn overneemt en je allerlei dingen kan laten doen zónder dat je hier zelf invloed op hebt………….Onzin! Tot voor kort behoorde hypnose tot het domein van de gebedsgenezers en kwakzalvers en moesten traditioneel opgeleide artsen er helemaal niets van weten. Professor Marc Benninga, kinderarts in het AMC, werd dan ook door collega's voor gek verklaard toen hij besloot om het effect van hypnose bij kinderen te onderzoeken. O.a. het onderzoek van Arine Vlieger laat…
Hier word ik nou blij van!!

Hier word ik nou blij van!!

Carla is van grote waarde voor het coachen van professionals die op zoek zijn naar een balans tussen energie-gevers en -remmers, zowel in werk als privé. Met humor en betrokkenheid gaat Carla samen met je op zoek naar de diepere lagen van communicatie en gedrag. Ze inspireert en met haar kennis en ervaring,  welke ze op een creatieve manier inzet, begeleidt ze je naar meer zelfreflectie en innerlijke balans. Met haar begeleiding wilde ik leren hoe ik mijn energie-gevers en remmers beter in balans kon brengen. Carla kent de wereld van de gezondheidszorg…
Ga jij vrijwillig in een ijsbad liggen?

Ga jij vrijwillig in een ijsbad liggen?

Welk gevoel roept het bij je op als je er aan denkt dat je in een ijsbad ligt?  Ik beschouw mijzelf zeker als een echte koukleum en veel mensen zullen, net als ik, al direct afkeer voelen als ik aan extreme koude denk. Brrrrrr…….  Hoe komt dit? Ons onderbewustzijn geeft een signaal af wat zich vertaalt in weerstand tegen het uitvoeren van de actie. Bij wijze van experiment heb ik afgelopen 10 weken, met ademhalingsoefeningen en het aanbrengen van mentale focus,  mijn weerstand tegen koude overwonnen. Mijn onderbewuste afkeer tegen koude heb ik…
De energie en inspiratie van het vergaderen met mensen met een verstandelijke beperking

De energie en inspiratie van het vergaderen met mensen met een verstandelijke beperking

In veel vergaderingen die ik bijwoon wens ik dat ik dezelfde energie en inspiratie zou kunnen ervaren die ik krijg van een vergadering met de cliëntenraad van Radar! Deze cliëntenraad wordt gevormd  door 11 cliënten met een verstandelijke beperking. Een aantal van hen kan niet lezen en anderen hebben moeite om zich te verwoorden. We helpen elkaar om op een gelijkwaardige manier de organisatie zo goed mogelijk in te richten voor alle cliënten van Radar, een ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Als ik afweeg waar deze energie en inspiratie bij mij…