Ubuntu met de cliëntenraad, regionale bijeenkomst NVTZ Limburg

Op 21 juni j.l. is de 4e regionale bijeenkomst voor leden van raden van toezicht zorg en welzijn (Limburgse NVTZ-leden) geweest die door Carla Verkeste begeleid werd.

Middels de werkvorm Ubuntu deelden 5 leden van een cliëntenraad bij een zorginstelling, als raad van wijzen, hun persoonlijke ervaring en beleving met de aanwezige Raad van Toezichtsleden.

De kracht van de werkvorm was dat de aanwezigen hun kennis en ervaring deelden aan de hand van wat er in intuïtief in hun opkwam na het verhaal van de voorgaande spreker. Elke spreker kreeg 10 exclusieve minuten spreektijd maar was wel gebonden aan de regels van de talkingstick:

  1. Alleen de houder van de talkingstick is aan het woord;
  2. Heb het lef en de moed om te zeggen wat je vindt dat je moet zeggen (Buffelhuid);
  3. Vertel je verhaal met de gepaste zachtheid voor een ander (Konijnenbont);
  4. Overweeg je verhaal bezien vanuit alle windstreken (4 Kralen);
  5. Kijk telkens naar het grote geheel (Adelaarsveren);
  6. Als je klaar bent met je verhaal geef je de talkingstick door,

Voor de 25 aanwezige leden van raden van toezicht betekende dit dat zij zo’n 60 minuten alleen maar luisterden naar de persoonlijke verhalen van de raad van wijzen. Verhalen die zowel overlap vertoonden maar ook allen hun eigenheid hadden en veel inspiratie boden om met elkaar de dialoog aan te gaan en van elkaar te kunnen leren.

Een hele ontwapenende en leerzame intervisie-sessie die vanuit de aanwezige leden verschillende reacties opleverden. Hierbij enkele reacties voor u op een rijtje gezet:

  • Ik wist niet dat je in tien minuten zoveel informatie van iemand kan krijgen”;
  • Hoe waardevol is het om van elkaar te leren”;
  • “Wat is het fijn om een uur lang alleen maar te hoeven luisteren”.

Het verslag van de bijeenkomst kunt u HIER downloaden