Ook hindernissen op het werk………

Veranderingen op het werk zijn niet altijd eenvoudig. De eisen die aan ons gesteld worden zijn hoog. Vaak is coaching of training ingezet maar bleek dit niet effectief. En dat is begrijpelijk…

Bij hardnekkige patronen ligt de oorzaak veel dieper en heeft niets te maken met verstandig nadenken, snappen, logica of processen. We hebben dan te maken met het niveau van het onderbewuste, wat zich “onder de tafel” afspeelt.

Enkele voorbeelden. Ben je altijd geïnstrueerd om:

 • Te luisteren? | Hoe ga je dan je rol in een zelf-organiserend team invullen?
 • Af te maken waar je aan begint? | Wanneer hak je dan een knoop door om een project te stoppen omdat het niet werkt?\
 • Met feiten te onderbouwen? | Hoe benut je dan je buikgevoel om tot snelle beslissingen te komen?
 • Met stappenplan te werken? |Hoe zet je dan je intuïtie in om tot lange termijn visie te komen?

Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarbij ons onbewuste ons kan hinderen om ons verder te ontplooien, samenwerking met anderen in de weg kan staan en veranderingen volledig te laten mislukken.

……..zijn op te lossen!

In mijn praktijk zet ik in werksituaties hypnotherapie in bij de volgende situaties:

 • Bij visie en strategie ontwikkeling;
 • Intervisiebijeenkomsten;
 • Wanneer een individu/team/organisatie belemmering(en)/patronen ervaart om zich verder te ontwikkelen;
 • Er onvoldoende aansluiting is van een individu/team bij de arbeidssituatie;
 • Een belemmering/patroon ervaren wordt in een organisatieontwikkeling/verandering
 • Ervaren van te hoge werkdruk;
 • Overspannenheid/burn-out.

Om de brug te slaan tussen het denken/logica/ratio en het onbewuste maak ik gebruik van een gevalideerde drijfveren meting. Zo zal je ervaren dat de begeleiding zeker niet “zweverig” is maar dat je actief met je onbewuste aan de slag kan gaan om je bedrijfsresultaten te verbeteren en leer je hoe je zelf sturing kan geven aan jouw bijdrage in je werkomgeving.